Back to Top

Alles over Megchelen

Doelstelling


De stichting heeft ten doel het kerkgebouw met het naastliggende park en begraafplaats als waardevol cultureel erfgoed voor de dorpsgemeenschap te behouden.

Daarnaast wordt het kerkgebouw – als multifunctioneel dorpshuis - dienstbaar gesteld aan de inwoners ten behoeve van allerlei cultureel, maatschappelijke activiteiten. Bovendien biedt het ruimte aan de geloofsgemeenschap voor het houden van vieringen.


De stichting wil haar doel verwezenlijken door:

  • Het in eigendom verkrijgen van het kerkgebouw (29 juni 2018 gerealiseerd).
  • Door het stichtingskapitaal te benutten ten behoeve van de instandhouding, het onderhoud en beheer van het kerkgebouw, het park en de begraafplaats.
  • Het werven van gelden in de vorm van donatie, subsidie, erfstelling, legaat, schenking of andere baten.
  • De verhuur van ruimte op de toren aan internetproviders voor antennes ter versterking van hun netwerk.
  • Samen met de inwoners van Megchelen initiatieven te ontplooien om invulling te geven aan het gebouw en exploitatie ervan.

 

 

Visie op de nieuwe toekomst van de Martinuskerk in Megchelen.

 

maart 2020.

 

“De Martinuskerk in Megchelen: sociaal, persoonlijk, zakelijk en cultureel.

Een fijne locatie voor een mooie bijeenkomsten in stijl. Een onvergetelijke trouwdag, een waardige uitvaart, viering of herdenking, een sfeervolle presentatie of diner.”

De Martinuskerk is in 2019 aan de eredienst onttrokken en is in juli 2018 in bezit gekomen van de Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen. De stichting heeft donateurs die jaarlijks bijdragen om samen het kerkgebouw in stand te houden.

 

Wat willen we bereiken?

Een plek om thuis te komen en waar iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. Een gebouw met een open karakter én een exclusieve monumentale uitstraling.

Een unieke en natuurlijke plek van samenkomst voor inwoners, bezoekers en verenigingen in het hart van het dorp Megchelen. Toegankelijk en verbindend. Als baken en middelpunt van het dorp. Voor alle leeftijden het dorpshuis of ‘kulturhus’ van Megchelen.

 

Waarom?

In het gebouw hebben tientallen jaren veel belangrijke en vaak emotionele gebeurtenissen plaatsgevonden in het leven van veel dorpsbewoners. Geloofsbeleving, vieringen, dopen, huwelijken en begrafenissen. Daar willen we een plek voor blijven bieden.

Het gebouw is een mooie, spirituele ruimte waar mensen door geraakt worden. Gebed, meditatie, yoga, stilte, rust en bezinning.

Een unieke plek om te onthaasten. Waar je warmte en schoonheid ervaart. Een devote sfeer met ruimte voor tradities, een plek tussen hemel en aarde.

De waarde van het gebouw wordt versterkt door de wijze waarop het wordt gebruikt. We willen recht doen aan de cultuurhistorische betekenis. Modern meubilair, sanitair, mooie verlichting en goed geluid voegen kwaliteit toe en vormen soms een contrast met het verleden.

Het monumentale gebouw biedt zowel ruimte aan de Megchelse geloofsgemeenschap als aan uitdagende nieuwe eigentijdse culturele activiteiten als concerten, poëziefestivals, open podia, cabaret en lezingen.

 

We doen dat door:

Het gebouw goed te onderhouden en daarmee te behouden voor volgende generaties.

Het gebouw goed en rendabel te gebruiken door het geschikt te maken voor grote en kleine groepen. Voor muziek, tentoonstellingen, diners en presentaties.

We willen ruimte bieden om op gepaste wijze belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen te blijven vieren. Met ‘gepast’ bedoelen we vieringen en bijeenkomsten die passen bij de uitstaling en het karakter van dit kerkgebouw. Dus geen disco-achtige activiteiten. We stellen daarom een maximale geluidsnorm vast. We willen geen concurrent zijn voor de horeca en ‘verrommeling’ voorkomen door duidelijk te zijn wat wel en niet kan.

 

Vorm en uitstraling

Architectonische ingrepen en toevoegingen aan het gebouw en het interieur zijn van hoog niveau en vormen zo mogelijk een contrast met het monumentale. Zijn herkenbaar als passend bij deze tijd.

 

Verhuur.

De stichting verhuurt de kerk commercieel aan organisaties en bedrijven met als doel het gebouw goed te gebruiken en daarmee ook inkomsten te verwerven.

Voor dorpsgenoten, dorpsverenigingen en ideële organisaties geldt een aangepast tarief. Dit is afhankelijk van de situatie en wordt beoordeeld door het bestuur.

Opgesteld door het bestuur en een aantal vrijwilligers en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 maart 2020.