Back to Top

Alles over Megchelen

Historie

 Home  Over ons  Agenda clip image002   Historie  Verhuur  Contact
historie
             

HISTORIE

Op 18 febr. 1936 werd een openbare vergadering belegd met als doelstelling de toenmalige schutterscompagnie om te vormen tot een schuttersgilde, met contributie betalende leden en met een door de leden gekozen bestuur, officieren, vaandrigs en andere functionarissen.

In deze oprichtingsweken werd besloten dat het nieuwe schuttersgilde, evenals de parochie, onder patronaat van St. Martinus zou worden gesteld. Nadat door het voorlopig bestuur de organisatorische voorbereidingen waren afgerond werd op 15 maart 1936 de definitieve oprichtingsvergadering gehouden en de oprichting van “Schuttersgilde Sint Martinus Megchelen” was een feit.

In de volgende jaren ontwikkelde zich het schuttersgilde tot een bloeiende vereniging, die vol levensdrang zijn taak in de Megchelse samenleving vervulde. Maar op 10 mei 1940 kwam plotseling een einde aan deze bloei door de inval van de Duitse troepen in Nederland, waardoor het St.-Martinusgilde gedwongen werd onder te duiken en in winterslaap te gaan. Toen na vijf zware bezettingsjaren de Duitsers in maart 1945 uit Megchelen waren verdreven, restte van het dorp nog slechts een rokende puinhoop.

De toegebrachte oorlogsschade drukte ook zijn stempel op het schuttersgilde. Meerdere leden en ook bestuursleden waren door het oorlogsgeweld om het leven gekomen en er was ook een groot materieel verlies geleden. Ondanks deze tegenslagen kwam men al op 8 juni weer in vergadering bijeen en er werd besloten om, zo goed en kwaad als mogelijk zou zijn, in 1945 weer een kermisviering te houden. Met 150 leden ging men opnieuw van start en werd begonnen met de opbouw van het dorp en het schuttersgilde.

Hoewel het ledental gedurende de naoorlogse jaren schommelde rond de 275, was er toch een kentering te constateren in het schuttersleven. En wel doordat de bejaarden het nu eerder lieten afweten en ook de opgroeiende jonge generatie geen behoefte volde om als actief werkende, geweer dragende schutters mee te marcheren. Geleidelijk werd het aantal medemarcherende "manschappen" dan ook kleiner.

In 1986 was “Schuttersgilde Sint Martinus Megchelen” nauw betrokken bij de organisatie van het eerste Euregio Rijn Waal – schutterstreffen. Een internationaal initiatief welke tot op de dag van vandaag nog steeds jaarlijks wordt gehouden.

De samenstelling van het gilde varieert door de jaren heen. Van tamboerkorps is men overgestapt naar drumfanfare met blazers. Sinds enkele jaren heeft het gilde weer een drumkorps. Meer dan tien jaar heeft het gilde een succesvol majorettekorps gehad, deze moest enkele jaren geleden noodgedwongen stoppen. Daarentegen konden we ons gilde wel versterken met een viertal marketentsters.

“Men kan stellen dat ons gilde flexibel genoeg is om met de tijd mee te gaan, maar daarentegen stoïcijns genoeg om tradities te bewaren.”

 
spacer125 5 spacer125 5 spacer125 5 spacer125 5 spacer125 5 spacer125 5; spacer125 5
             
paasvuur1993  spacer62 5 TPopping  spacer62 5 ERW86
Paasvuur 1993 Theo en Thea Pöpping  Euregio Rijn-Waal 1986
        ;

Home      Over ons      Agenda      Historie      Verhuur      Contact

Vlasakker 28, 7078BD Megchelen | Tel. 0315-377 727