Back to Top

Alles over Megchelen

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.

INSCHRIJFFORMULIER / INCASSOMACHTIGING 

ACTIVITEIT: M-DANCE

Logo MGV 

 

 

Naam en voorletters *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Telefoon *
Naam van het lid *
Geboortedatum van het lid *
Email adres *

 

 

Ik meld mijn kind aan voor: *

Inschrijfgeld: éénmalig à 1,50 euro  (graag in envelop met naam erop)

 

Inschrijfdatum *

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan M.G.V de verschuldigde contributie (per bank) per kwartaal af te schrijven.

 

Rekeningnummer *

 

De teveel of ten onrechte geïncasseerde contributie kan binnen 1 maand na afschrijving worden ingetrokken.

 

 


Toestemming AVG

Hierbij geef ik toestemming voor hierboven aangemeld kind dat zijn/haar naam en/of foto geplaatst mag worden op:

Aanklikken wat van toepassing is. Shift ingedrukt houden voor meerdere keuzes. *

 

Bij het insturen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met eventuele contributieverhoging.

Uw ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingevuld en wordt niet verstrekt aan derden.

 

Ik ga akkoord met alles wat in dit formulier vermeld staat. *