Postcoderoosproject

Update januari 2021:
Het project in 2020 op basis van de oude postcoderoosregeling heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden. Er wordt landelijk gewerkt aan de invulling van een nieuwe postcoderoosregeling. Deze regeling wacht nog op goedkeuring van de 2e kamer. We verwachten deze goedkeuring begin 2021. Zodra er duidelijkheid is dan updaten we deze pagina's en kunnen leden aangeven of ze (alsnog) willen deelnemen aan het postcoderoosproject van Energiek Megchelen.


Het is u waarschijnlijk al wel opgevallen: steeds meer particulieren en bedrijven plaatsen zonnepanelen op hun dak en werken zo mee aan een schonere duurzame leefomgeving in de Achterhoek. Echter, niet iedereen kan of wil (genoeg) zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen.

 

Daarom hebben wij de Coöperatie Energiek Megchelen opgericht. Energiek Megchelen is een burgerinitiatief uit Megchelen dat tot doel heeft om duurzame energie op te wekken en de verdiensten lokaal te houden. Wij ontwikkelen een collectieve 'zonnecentrale' om samen duurzame energie op te wekken. Hierbij worden we ondersteund door de gemeente Oude IJsselstreek, de provincie Gelderland en Agem.

 

Deze collectieve zonne-installatie zal in Megchelen gerealiseerd worden door zonnepanelen te plaatsen op de daken van Venhorstplant (Julianaweg 37a), Nico Wissing (Julianaweg 22) en de familie Krebber-Bramel (Nieuweweg 18). Deze dakeigenaren stellen een deel van hun (bedrijfs)daken uit maatschappelijk oogpunt voor 15 jaar ter beschikking aan dit project. De installatie zal door EVO | energie BV uit Doetinchem worden aangelegd. Daarmee investeren we dus ook in de Achterhoekse economie!

 

Dak Venhorstplant   

Dak Nico Wissing

 

Dak familie Krebber Bramel

 

U kunt deelnemen in dit project door te investeren in één of meerdere certificaten. Via deze investering wordt u mede-eigenaar van de zonne-installatie. Dit geeft u 15 jaar lang recht op een financiële vergoeding, via een teruggaaf van de energiebelasting. Hiermee verdient u uw investering naar verwachting in ongeveer 7 tot 8 jaar terug. De verwachting is dat uw investering in die 15 jaar bijna verdubbelt.

 

In de informatiebrochure (pdf 1,2 Mb) leggen wij u uit hoe dit collectieve project werkt en wat de voordelen en risico’s voor u zijn als deelnemer. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.

 

Wij hopen u van harte als deelnemer in dit collectieve zonneproject te mogen verwelkomen!

 

Coöperatie Energiek Megchelen U.A.

Gerard Dickmann (voorzitter)

Olivier Markestein (penningmeester)

Cor Zachariasse (secretaris)