Op 11 april 2023 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van Energiek Megchelen plaatsgevonden. In de kapschuur van Nico Wissing waren ruim 20 leden aanwezig om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van het '1e collectieve zonnecentrale' project van Energiek Megchelen. Agendapunten waren de opening door de voorzitter, de invulling van het bestuur, het vaststellen van een aantal documenten, de resultaten en de jaarrekening en de uitkering aan de leden.