De oude postcoderoosregeling is sinds 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). De nieuwe regeling biedt voldoende mogelijkheden voor een succesvolle realisatie van het Energiek Megchelen project. Wij hebben daarom in april de subsidieaanvraag voor de SCE regeling ingediend. In juli verwachten we hier duidelijkheid over. Zodra we weten of de subsidie wordt toegekend dan updaten we de Energiek Megchelen pagina's, sturen we geïnteresseerden alle informatie en kunnen leden aangeven of ze (alsnog) willen deelnemen aan het postcoderoosproject van Energiek Megchelen.