Er vinden werkzaamheden plaats in de bocht van de Landfortseweg - Hogestraat. Hieronder de brief van de gemeente Oude IJsselstreek met meer informatie over deze werkzaamheden.

De aanpassing is het realiseren van een asfaltplateau voorzien van een rode kleur in de rijweg.

Brief gemeente Landfortseweg1

Brief gemeente Landfortseweg2