Landschapspark Oude IJssel
Zoals afgelopen week al meermaals in het nieuws is geweest, heeft de gemeente Oude IJsselstreek een toekomstplan gepresenteerd voor het gebied rondom de Oude IJssel onder de naam ‘Het Landschapspark Oude IJssel’. De ideeën zijn voortgekomen uit de toekomstvisie van de gemeente en initiatieven die zijn aangedragen door inwoners bij de 'Praotbus'.
Voor Megchelen biedt dit mooie kansen, zoals het versterken van de verbinding met Duitsland. Inmiddels is er al intensief contact over natuurontwikkeling en recreatie met Duitse overheden. Een unieke kans om Huis Landfort te verbinden met Engbergen en Schloß Anholt (Wasserburg), maar ook een verbinding richting het toekomstige Park Meghlo. Pijlers zijn daarbij de fiets- en wandelpaden, toerisme, natuurinclusieve landbouw en recreatie.
 
 Landschapspark Oude Ijssel.jpg