Logos levend landschap               

 

Levend Landschap Megchelen gaat voort

 

UITNODIGING

Wanneer:            6 februari 2024

Waar:                  St. Martinuskerk, Pastoor Mölderstraat 2 Megchelen

Tijd:                     19:00 uur inloop, 19:30 uur aanvang programma

 

Op dinsdag 6 februari 2024 houden we een informatiebijeenkomst voor de inwoners van Megchelen en andere belangstellenden over de activiteiten van Levend Landschap Megchelen.

Levend Landschap Megchelen is gestart in 2019. Er zijn toen een aantal bijeenkomsten geweest waarin de bewoners hun ideeën konden delen op welke wijze het landschap rondom Megchelen verbetert zou kunnen worden. Dit waren goed bezochte avonden met als resultaat  een groot aantal projecten waarvoor “trekkers” zich hebben aangemeld.

De “trekkers” zijn in de loop van de jaren (met een tussenstop door corona) volop bezig geweest om deze projecten vorm te geven en uit te voeren. Diverse onderwerpen zijn opgepakt zoals bijvoorbeeld beplanting in het buitengebied,  een snoeicursus, een leerzame fietstocht etc. Andere projecten staan in de startblokken of zijn lopend.

Op deze avond willen we jullie graag hierover bijpraten en kijken wat we in de komende periode verder kunnen gaan oppakken. Input vanuit de aanwezigen is zeer gewenst.

 

2 externe sprekers

Om de deze avond extra interessant te maken starten we met 2 externe sprekers die ieder een bijzonder verhaal over de omgeving van Megchelen brengen:

  • Kim Cohen van de Universiteit Utrecht neemt ons mee in de ontstaansgeschiedenis van het Megchelse landschap en legt ons uit hoe bijzonder dat is (zie ook de volgende pagina)
  • Richard Krabben zal ons bijpraten over de ontwikkeling van landschapspark Oude IJssel

Na de pauze zullen de verschillende trekkers u vertellen over uitgevoerde en lopende activiteiten. Een deel daarvan is ook al te zien bij de inloop om 19:00 uur op een aantal tafels.

Na de presentaties willen we met het publiek van gedachten wisselen over mogelijke nieuwe activiteiten en gaan we in op de toekomst van de werkgroep. We hebben een trekkersoverleg, dat een keer per kwartaal bij elkaar komt. Als je belangstelling hebt om mee te doen, kan je je natuurlijk aanmelden tijdens deze bijeenkomst.

 

Tot 6 februari,

“Trekkers” Levend Landschap Megchelen

 

Deze bijeenkomst maakt deel uit van het project Levend Landschap Megchelen en wordt verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Financiering is afkomstig van Gemeente Oude IJsselstreek, Provincie Gelderland en de Nationale Postcode Loterij.

 

Ontstaansgeschiedenis van het Megchelse landschap

 Ontstaansgeschiedenis Megchelen

Rondom Megchelen zien we allemaal bekende landschapselementen zoals de rivierduin waarop het dorp is gebouwd, de stuifduin Keppeltjesberg, en het Engbergen, de steilranden aan de oostzijde van de oude IJssel, en de Kleefse graaf, het ingeklemde water Kluunpand bij Gendringen en de Hetter, een slagenlandschap, de stuwwal van het Montferland en de Gelderse poort Eltenberg.

De Duits-Nederlandse grens bij Megchelen is een bochtige, doordat flink grote Rijnmeanders er ooit vraten aan wat oudere rivierterrassen met net wat kleinere geulen die zich langs grind en zandkoppen vlochten en slingerden. Dat is prachtig te zien in gedetailleerde hoogtebeelden en flink onderzocht door bodemkundigen, rivierkundigen, agrariërs, zandwinners, natuurbeheerders, geologen, archeologen, historici, u zelf. Het landschap is leesbaar, in onderdelen uit te splitsen en naar ouderdom op een rijtje te zetten. Zo wordt haar ontstaansgeschiedenis dan verteld. In dat verhaal gaat het over Rijn, Lippe en Oude IJssel. In dat verhaal gaat het over grind, zand, leem, klei, veen. En over water: water in de rivier, water tijdens overstromingen. In de ijstijd, in de middeleeuwen, in de tijden er tussen in, zo'n beetje de laatste 25.000 jaar. Uw gids in deze tijdreis is Dr. Kim Cohen, docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, geoloog van het jongste tijdvak (paleogeograaf mag ook), kenner van het Rijn en Oude IJssel landschap.

Inluisteren/inlezen? Cohen https://soundcloud.com/mathijs-deen/rijn-h2-2 , fragment uit 'De Grenzeloze Rivier' van Mathijs Deen (boekhandel: http://www.mdeen.eu/index.php/de-rij/; auch auf Deutsch)